Więcej informacji kategoria W Tarnowie

40-lecie Tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia. Jest to organizacja społeczno-naukowa, która stawia sobie za zadanie krzewienie w społeczeństwie idei rehabilitacji i wiedzy o osobach niepełnosprawnych, rozwój nauki rehabilitacji oraz włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. Dziś (5 października) odbyła się w na Al. Solidarności jubileuszowa Gala z udziałem członków Towarzystwa i licznych gości.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Powstało w 1960 r. W Tarnowie pojawiło się 17 lat później, kiedy to decyzją Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie powołano do życia Wojewódzki Oddział Towarzystwa walki z Kalectwem. 16 lutego 2005 r. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2010 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa i Uchwałą Rady Miasta tarnowski oddział stał się właścicielem prawie 60-metrowego lokalu zlokalizowanego przy ul. Mościckiego 14. Siedziba znajduje się w budynku wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych i windę z przeznaczeniem dla udzielania świadczeń zdrowotnych.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje misję wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym zarówno w zakresie rehabilitacji medycznej uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne, wspierając osoby niepełnosprawne w środowisku rodzinnym, dając wsparcie i opiekę rodzinom tych osób, pomagając w szkoleniu tych osób i poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy. Jak zapewniają członkowie Stowarzyszenia – nadal chcą kontynuować tę misję i wspierać tych, którzy potrzebują pomocy.

Reklamy i banery na portalu Tarnów.in - tel. 883 – 787 – 652, kontakt@tarnow.in

Baner

Baner

Kliknij i dodaj komentarz

Zabierz głos w dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Baner
Wróć do góry