Więcej informacji kategoria W Tarnowie

Do 10 czerwca ceny wody i ścieków bez zmian. A potem?

Poznajemy coraz więcej szczegółów nowych uregulowań w zakresie cen wody i odprowadzania ścieków. Najważniejsza informacja dla odbiorców jest taka, że stare taryfy będą obowiązywać do 10 czerwca. Do tej daty konieczne jest ustalenie nowych stawek.

Zmiany ustawowe, które weszły w życie 12 grudnia 2017 r. dotyczą zatwierdzania taryf. Dotychczas proces ich weryfikacji i akceptacji odbywał się na poziomie samorządów. Teraz za tę procedurę odpowiadają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. To nowa instytucja, powołana na mocy Prawa wodnego, obowiązującego od nowego roku. Zarządza wszystkimi zasobami wodnymi w kraju, wyłączając rzeki o znaczeniu transportowym. Nowe ceny wody i odprowadzania ścieków obowiązywać mają przez najbliższe trzy lata. Co ważne będą mogły się zmieniać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

– Zaplanowanie taryfy na tak długi okres to dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ trzeba przewidzieć koszty, które nasze przedsiębiorstwo będzie musiało ponieść w tym czasie – tłumaczy prezes Tarnowskich Wodociągów Tadeusz Rzepecki. Do 12 marca był czas na złożenie projektów nowych taryf. – Na razie nie ma powodów, które wskazywałyby na jakiekolwiek inne przyczyny wzrostu cen, niż cena energii, surowców i materiałów do produkcji, a także kosztów stałych, które jesteśmy zmuszeni ponosić – dodaje prezes Rzepecki.

Mimo to nowym regulacjom wciąż towarzyszy wiele wątpliwości. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała kompetencja poszczególnych regionalnych dyrekcji w sytuacji, kiedy odbiorcy wody mieszkają na terenie kilku RZGW.

Nowe przepisy przewidują też wymianę aktualnie obowiązujących regulaminów zaopatrywania w wodę. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają przedłożyć ich projekty radom gmin. Rady będą konsultować ich zapisy z regionalnymi zarządami przed podjęciem uchwał w sprawie wprowadzenia regulaminów. Dodajmy, że regionalne zarządy „Wód Polskich” prócz zatwierdzania taryf cen za wodę i ścieki będą także rozstrzygały spory z mieszkańcami.

Reklamy i banery wyborcze na portalu Tarnów.in - tel. 509 - 105 -880, kontakt@tarnow.in

Baner

Baner

Kliknij i dodaj komentarz

Zabierz głos w dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Baner

Najczęściej czytane

Wróć do góry