Więcej informacji - kategoria Wiadomości region tarnowski

Gmina Czarna. Wszystko, co zostało po radzieckiej bazie wojskowej…

Schron obsługi anten o pow. użytkowej 1 060 m2 w Żdżarach to symbol, pozostałość po radzieckiej bazie wojskowej. Ze względu na funkcję jaką baza miała pełnić jej obecne zagospodarowanie było utrudnione.  Niemniej jednak, w latach 1998-2000 w miejscu dawnego sowieckiego ujęcia wody zbudowano hydrofornię i zbiorniki zaopatrujące w wodę kilka miejscowości. Ostatecznie w 2014 roku teren bazy o pow. 15,57 ha poddany został rewitalizacji.

W ramach projektu m.in. dokonano rozbiórki obiektów: budynku łaźni wraz z garażem, głównego budynku koszarowego, budynku kawiarni, budynku mieszkalnego, schronu dowodzenia, budynku wartowni, budynku straży pożarnej i kotłowni wraz z przyległym utwardzonym placem, budynku stacji oczyszczania ścieków, budynku portierni, stacji transformatorowej, kotłowni okresowej, stropów fundamentowych po masztach stalowych oraz utwardzonego placu. Na powstałej przestrzeni nasadzono drzewa, które w naturalny sposób zagospodarowały teren.

Turystów i grupy wycieczkowe, które odwiedzają to miejsce wita tablica, niedawno posadowiona przed wejściem do dawnej bazy. Informuje ona ze szczegółami, co się na tym terenie znajdowało, gdy stacjonowały t obce wojska:

„Tu, na terenie lasów we wsi Żdżary w gminie Czarna w latach 1985- 1993 znajdowała się baza obcych wojsk. Była to jedyna w tej części Polski baza wojskowa ówczesnego Związku Radzieckiego. To miejsce wybrane zostało z powodu położenia w połowie drogi między Berlinem w ówczesnej NRD (Niemieckiej Republice Demokratycznej), a Moskwą w ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). Kwaterowała w niej początkowo kompania wojsk łącznościowych, w sile 150 żołnierzy, a docelowo panowano rozlokowanie tu 1000 sołdatów. Żołnierze którzy tu służyli pochodzili głównie z republik azjatyckiej części ZSRR. Byli to Tadżycy, Ormanie, Azerowie, Uzbecy, Kirgizi. Planowany przez dowództwo Północnej Grupy Wojsk ZSRR rozwój bazy uniemożliwiły zmiany ustrojowe w Polsce w 1989 roku, a także rozpad Związku Radzieckiego.”

Baza wojsk radzieckich w Żdżarach zajmowała łącznie 35 hektarów lasu, należącego do nadleśnictwa w Dębicy. Znajdowały się tu następujące obiekty:
1.stacja paliw wraz z parkingiem samochodowym
2.dwie łaźnie
3.drewniane baraki koszarowe
4.trzy kotłownie
5.budynek mieszkalny z 27 mieszkaniami
6.wartownia
7.budynek transformatorowni
8.sieć kanalizacji sanitarnej
9. kasyno wojskowe
10.budynek koszarowy
11.żołnierska stołówka
12.pralnia
13.zagłębione garaże
14.stacja uzdatniania wody
15.podziemne schrony betonowe

Żołnierze obcego mocarstwa wyjechali z tych stron dopiero w 1993 roku, czyli cztery lata po transformacji ustrojowej w Polsce.

(opracowanie na podstawie książki Zygmunta Szycha „Sowieci do domu. Relacje z bazy wojskowej w Żdżarach”. Żdżary 2011. Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej)

Fot. UG Czarna

Reklamy i banery na portalu Tarnów.in - tel. 883 – 787 – 652, kontakt@tarnow.in

Baner

Baner

Kliknij i dodaj komentarz

Zabierz głos w dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Baner
Wróć do góry