co słychać

Powiat Tarnowski: czym się zajmuje PCPR?

Blisko ludzi, dzieci i ich spraw, trosk i problemów to główne założenie pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Placówki, której zakres działalności jest bardzo szeroki. O tym rozmawiamy z Anną Górską, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

– Faktycznie nasze zadania są jasno sprecyzowane. Ich realizacja nie jest łatwa. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy trzeba pochylić się nad potrzebą czy cierpieniem człowieka, ale przede wszystkim wyciągnięciem do niego ręki i – w wielu przypadkach – otwarcia drzwi do lepszej strony świata. W przypadku osób, które nas odwiedzają związane jest to z możliwością likwidacji barier architektonicznych, technicznych czy w komunikowaniu się, dofinansowaniu do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – a także dla osób potrzebujących rehabilitacji-dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Realizujemy również pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Zadań mamy jednak o wiele więcej.

– Z pewnością niezwykle istotnym jest również propagowanie niezwykle wrażliwej, ale bardzo ważnej społecznej idei rodzin zastępczych.

– Każde dziecko zasługuje na to żeby być kochane i móc rozwijać się w rodzinie, gdzie filarem codzienności jest miłość, serdeczność czy życzliwość. Życie potrafi być okrutne i potrafi pisać dramatyczne scenariusze, które ciężko jest wymazać. Nie ma dnia, żebym nie spotykała się z nimi w swojej pracy. To wielkie wyzwanie, w którym z otwartym sercem i zrozumieniem musimy z jednej strony zagłuszyć ból i rozpacz dzieci, a z drugiej odpowiednio przygotować zastępczych rodziców do jak najlepszego wypełnienia swojej misji. Wszystkim nam zależy, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do czerpania radości z piękna dzieciństwa, osadzonego jednak w nieco innych realiach. Obecnie na terenie Powiatu Tarnowskiego funkcjonuje 80 rodzin zastępczych, w których przebywa 118 dzieci. Nie ukrywam, że wciąż szukamy chętnych do pełnienia roli rodzin zastępczych.

– Wśród działań kierowanej przez Panią placówki jest też wsparcie rodziny.

– To zadanie wykonujemy m.in. w 11 placówkach wsparcia dziennego typu specjalistycznego i opiekuńczego. Opiekują się 276 dzieci z powiatu tarnowskiego. W tej sprawie bardzo dobrze współpracujemy z gminami, stowarzyszeniami i parafiami. Ponadto na terenie naszego powiatu funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej. Aktualnie przebywa w niej 26 wychowanków. To dzieci pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodziców. W Promyku mogą liczyć na ciepło, zrozumienie i dużą pomoc, która chociaż w namiastce ma im przypomnieć o cieple domowego ogniska.

– PCPR to również pomoc osobom niepełnosprawnym, poprzez m.in. nadzór nad wieloma placówkami.

– Obecnie w powiecie tarnowskim mamy osiem Domów Pomocy Społecznej, trzy Środowiskowe Domy Samopomocy czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Z ich wparcia, prowadzonego w różnych formach korzysta blisko osiemset osób. Każdego trzeba potraktować indywidualnie, każdemu trzeba poświęcić czas, zmierzyć się z jego oczekiwaniami i wyobrażeniami. To wymaga dużej cierpliwości, wyrozumiałości i poświęcenia. Wiem, że ludzi o takich cechach spotykam w tych placówkach, ale też mogę chwalić ich za pracę i jej efekty. Cieszę się, że doskonale wiedzą, że pomoc społeczna to człowiek nie tylko po pierwsze, ale zawsze.

Reklamy i banery wyborcze na portalu Tarnów.in - tel. 509 - 105 -880, kontakt@tarnow.in

Baner

Kliknij i dodaj komentarz

Zabierz głos w dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najczęściej czytane

Wróć do góry