Połącz się z nami

Artykuły sponsorowane

Umowa o pracę – co musisz o niej wiedzieć

Opublikowano

dokładnie

Umowa o pracę zobowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę do wykonania pewnych obowiązków oraz nadaje określone przywileje. Elementy, które powinny znaleźć się w umowie, określa dokładnie Kodeks pracy. Pracownik, który podpisał umowę o pracę, zobowiązuje się do wypełnienia danego rodzaju pracy pod kierownictwem pracodawcy. Praca ta ma być wykonana w wyznaczonym wcześniej czasie i miejscu, a pracownikowi przysługuje za nią odpowiednie wynagrodzenie. Eksperci Pracuj.pl prezentują kilka podstawowych informacji o umowie o pracę, które warto wiedzieć przed jej podpisaniem.

Typy umowy o pracę

Według kodeksu pracy istnieje kilka rodzajów umów o pracę. Jednym z nich jest umowa na okres próbny. Taki typ stosowany jest w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, a ten natomiast ma okazję zapoznać się z pracą w danej firmie. Zatrudnienie nie może jednak trwać dłużej niż 3 miesiące. Drugim typem jest umowa na czas określony. Taka umowa trwa tak długo, jak określił to pracodawca i ulega rozwiązaniu po upływie wskazanego czasu. Wyróżnić można także umowę zawieraną na czas wykonania określonej pracy. Występuje ona głównie wtedy, gdy trudno jest dokładnie podać czas wypełnienia danego zadania. Rozwiązanie umowy następuje wraz z ukończeniem pracy. Umowa na zastępstwo z kolei może zaistnieć, gdy osoba zastępuje nieobecnego pracownika, a jej trwałość uzależniona jest od jego powrotu do pracy. Ostatnim rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas nieokreślony. Ten typ daje pracownikowi największą pewność i zabezpieczenie przed zwolnieniem, a jej rozwiązanie może nastąpić jedynie w związku z uzasadnioną przyczyną.

Prawo do urlopu

Umowa o pracę daje pracownikowi prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. W przypadku, gdy jego ogólny staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, urlop obejmuje 20 dni. Jeśli natomiast staż jest dłuższy niż 10 lat, pracownik ma prawo do 26 dni urlopu. Warto zaznaczyć, że do stażu pracy, od którego uzależniona jest długość urlopu, wliczany jest także okres nauki, np. dla osób, które ukończyły szkołę średnią ogólnokształcącą jest to 6 lat, a dla pracowników po szkole wyższej – 8 lat.

Prawo do ochrony wynagrodzenia

Umowa o pracę zobowiązuje pracodawcę do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. Wypłata powinna następować w stałym i ustalonym terminie, nie później niż w przeciągu 10 pierwszych dni nowego miesiąca. Minimalne wynagrodzenie jest corocznie ustalane na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Warto pamiętać, że pracownik ma prawo do wglądu w dokumenty, w celu zapoznania się ze sposobem obliczenia kwoty wynagrodzenia.

Normy czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania czasu pracy zarówno dobowego, tygodniowego, jak i rocznego. Czas pracy powinien mieścić się w 8 godzinach dziennie, co daje 40 godzin tygodniowo, wykluczając weekendy. Kodeks pracy oprócz tego wskazuje, że nadliczbowe godziny nie powinny przekraczać 150 w rozliczeniu rocznym. Dodatkowo pracownikowi należy się 11 godzin odpoczynku w ciągu doby oraz 35 godzin w tygodniu.

Baner

Reklamy i banery wyborcze na portalu Tarnów.in - tel. 509 - 105 -880, kontakt@tarnow.in
Kontynuuj czytanie
Kliknij by skomentować

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama Baner
Reklama

Facebook

Copyright © 2019 Tarnów.in. Wydawca: Tarnów.in sp. z o.o. Redakcja: ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów; tel.: 792-712-358; e-mail: kontakt@tarnow.in; www.tarnow.in. W sprawie reklamy: tel. 883 – 787 – 652; 883 – 787 -656; 608 – 485 -020; e-mail: kontakt@tarnow.in.