Połącz się z nami

Inf. lokalne

Tarnów. 26 projektów w Budżecie Obywatelskim. Głosujemy!

Opublikowano

dokładnie

Przypominamy – za oficjalną stroną miasta – że w poniedziałek, 10 czerwca, ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują, które z 26 projektów zostaną sfinansowane z pochodzących z miejskiego budżetu czterech milionów złotych. Tym razem można będzie głosować zarówno elektronicznie, jak i z użyciem papierowych kart.

Głosować można na jeden lub dwa projekty. Zaczynamy od wpisania w okno przeglądarki adresu internetowego bo.tarnow.pl, następnie wybieramy z menu opcję GŁOSOWANIE.

Są dwa sposoby głosowania – za pomocą Tarnowskiej Karty Miejskiej i przy użyciu formularza.

W pierwszym przypadku potwierdzimy swoją tożsamość kartą miejską, podając nadrukowany na niej numer karty oraz hasło dostępu do systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej.

W drugim należy podać imię, nazwisko, imię ojca i numer PESEL. Kolejny krok to wybranie z listy jednego lub dwóch projektów i podanie wymaganych danych, w zależności od sposobu głosowania. Na koniec wybieramy polecenie WYŚLIJ FORMULARZ. W przypadku wystąpienia błędu, należy powtórzyć głosowanie, podając poprawne dane.

Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą zagłosować na kartach papierowych w dwóch wyznaczonych do tego miejscach – w Kancelarii Rady Miejskiej w pokoju nr 108 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Goldhammera 3 lub w Kancelarii Głównej w Wydziale Organizacyjnym urzędu, na parterze budynku przy Mickiewicza 2.

Jak już informowaliśmy, głosować mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz osoby, które ukończyły 16 lat i są użytkownikami Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium.

Głosowanie ruszyło w poniedziałek, 10 czerwca i potrwa dwa tygodnie, do 24 czerwca. Listę zwycięskich projektów poznamy 28 czerwca. Tym razem mieszkańcy mają do wyboru 26 zadań. Są wśród nich remonty i naprawy ulic oraz parkingów, modernizacja infrastruktury na tarnowskich osiedlach i w parkach, inwestycje związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz inicjatywy kulturalne i prozdrowotne. Maksymalny koszt jednego zadania to 500 tysięcy zotych. Ich pełną listę można znaleźć w poniżej:

Lp.

Nazwa zadania

Opis zadania

 1.  

Fortepian dla Tarnowa

Kwota: 500.000 zł

„Fortepian dla Tarnowa” to projekt, który ma na celu zakup koncertowego fortepianu najwyższej światowej klasy ze środków budżetu obywatelskiego. Fortepian przeznaczony będzie do wykorzystania w miarę potrzeb podczas koncertów i konkursów organizowanych przez instytucje miejskie, a skierowanych do szerokiego grona tarnowskich melomanów. Fortepian docelowo stanąłby w nowo budowanej przez Gminę Miasta Tarnowa Sali Koncertowej, która ma zostać przekazana w użytkowanie Zespołowi Szkół Muzycznych. W Sali Koncertowej będą odbywały się koncerty dla mieszkańców miasta i regionu. Dzięki realizacji tego zadania Tarnów ma szansę dołączyć do grona miast, które posiadają centrum muzyczne na europejskim poziomie. W mieście brakuje instrumentu, który stworzyłby godne warunki dla artystów: koncertujących pianistów jak i kameralistów, muzyków z miasta i regionu. Dobry instrument otworzyłby możliwości organizowania kursów, konkursów, imprez muzycznych nie tylko dla społeczności lokalnej, ale również takich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pozwoliłby również przyciągnąć uznanej klasy artystów, którzy wymagają bardzo dobrego instrumentu. To właśnie wysokiej klasy fortepian jest sercem każdej sali koncertowej.

 1.  

Budowa ulicy Czereśniowej – etap 1

Kwota: 500.000 zł

Istniejąca ul. Czereśniowa jest aktualnie drogą szutrową bez odpowiedniej podbudowy. Ze względu na fatalny stan techniczny wymaga corocznych remontów. Zgłoszone zadanie zakłada 1 etap budowy ulicy Czereśniowej w zakresie branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, przebudowy ogrodzeń oraz budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie to stanowi kontynuację realizacji, rozpoczętej przez GMT, szerokiej inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza”. Na realizację przedmiotowej inwestycji GMT/ZDIK posiada: Projekt wykonawczy, Prawomocną Decyzję ZRID nr UAB.6740.90.7.2015 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Dziennik Budowy. Wykupione zostały również grunty pod realizację przebudowy tejże ulicy. Inwestycja ta wpisuje się w cele strategiczne Budżetu Obywatelskiego tj. budowę infrastruktury miejskiej oraz poprawę warunków życia i  funkcjonowania mieszkańców. Koszty realizacji zadania zostały wyliczone z kosztorysów wykonanych w 2015 roku, powiększonych o około 40%. Roczne koszty utrzymania środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji zadania są „symboliczne”, ponieważ budowa obejmuje głównie wykonanie infrastruktury liniowej.

 1.  

Budowa ulicy Poziomkowej – etap 2

Kwota: 500.000 zł

Istniejąca ul. Poziomkowa jest aktualnie drogą szutrową bez odpowiedniej podbudowy. Ze względu na fatalny stan techniczny wymaga corocznych remontów. Zgłoszone zadanie zakłada 2 etap budowy ulicy Poziomkowej od km:0+000.00 do km:0+237.06 w zakresie branży drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz przebudowy ogrodzeń (1 etap został w zeszłym roku przegłosowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 i jest zatwierdzony do realizacji w  obowiązującym na 2019 rok budżecie GMT). Zadanie to stanowi kontynuację realizacji, rozpoczętej przez GMT, szerokiej inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wiśniowej wraz z przebudową ul. Poziomkowej, Czereśniowej, Harasymowicza.” Na realizację przedmiotowej inwestycji GMT/ZDIK posiada: Projekt wykonawczy, Prawomocną Decyzję ZRID nr UAB.6740.90.7.2015 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Dziennik Budowy. Wykupione zostały również grunty pod realizację przebudowy tejże ulicy. Inwestycja ta wpisuje się w cele strategiczne Budżetu Obywatelskiego tj. budowę infrastruktury miejskiej oraz poprawę warunków życia i  funkcjonowania mieszkańców. Koszty realizacji zadania zostały wyliczone z kosztorysów wykonanych w 2015 roku, powiększonych o około 40%. Roczne koszty utrzymania środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji zadania oszacowano uwzględniając odśnieżanie, czyszczenie po sezonie zimowym oraz comiesięczne utrzymanie w czystości ulicy na podstawie średnich stawek na km bieżący ulicy stosowanych przez ZDIK.

 1.  

Bike Park Marcinka

Kwota: 500.000 zł

Bike Park Marcinka to budowa tras do uprawniania kolarstwa. Dzięki temu Góra Św. Marcina zyska kolejny atut jako miejsca aktywności sportowej. Dzięki szutrowej nawierzchni, będzie można korzystać z tej infrastruktury nawet po intensywnych opadach deszczu. Najważniejsze elementy składowe projektu to:

 1. Budowa i oznakowanie trasy podjazdowej biegnącej od Parku Biegowego do górnej granicy miasta, zakończonej placem startowym, wypłaszczenie podjazdu dzięki budowie licznych zakrętów (żółta).

 2. Oznakowanie i poprawienie nawierzchni na istniejącej trasie MTB Pucharu Tarnowa (zielona).

 3. Wykonanie nowej trasy typu single track (niebieska) rozpoczynając ją na placu startowym. Trasa długości ok 2,5-3 km z dużą ilością zakrętów z odpowiednio wyprofilowanymi badaniami oraz serią małych sztucznych przeszkód na odcinkach prostych. Nawierzchnia szutrowa, ubita, dzięki czemu odporna na warunki atmosferyczne. Wytyczenie trasy pomiędzy aktualnie istniejącym drzewostanem, bez konieczności jego wycinki. Trudność 2/5

 4. Wykonanie nowej trasy typu single track (pomarańczowa), początek na placu startowym, o długości ok. 1-1,5 km urozmaicona licznymi sztucznymi przeszkodami, np. grań z kamieni, zakręty z wyprofilowanymi bandami. Nawierzchnia szutrowa prowadzona częściowo po istniejących już ścieżkach, a częściowo wytyczona w nowym przebiegu, omijając rosnący drzewostan. Trudność 3/5

 5. Wykonanie trasy single track DH (seledynowa). Trasa o długości ok. 1 km z odpowiednio wyprofilowanymi i przygotowanymi skoczniami, wykonanie i wyprofilowanie band na zakrętach. Nawierzchnia szutrowa w większości poprowadzona po już wytyczonych ścieżkach. Skala trudności 4/5

 6. Wykonanie łącznika wzdłuż górnej granicy łąki, nawierzchnia szutrowa (różowa).

 7. Wykonanie oznakowania tras, zabezpieczenia na skrzyżowaniach, mapy tras na starcie i w parku biegowym.

Trasy wykonane z nawierzchni szutrowej, omijające rosnący drzewostan, bez uszczerbku dla przyrody.

 1.  

Uzupełnienie braków w infrastrukturze technicznej na Osiedlu Westerplatte w Tarnowie

Kwota: 500.000 zł

Projekt ma na celu uzupełnienie braków w infrastrukturze występujących na Osiedlu Westerplatte i jest związany z poprawą warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. W jego zakres wchodzą remont i modernizacja infrastruktury osiedlowej istniejących zdegradowanych parkingów, osiedlowej drogi wewnętrznej i chodników. Projekt obejmuje remont drogi osiedlowej znajdującej się pomiędzy budynkami Westerplatte 15 i 17, remont położonych przy niej parkingów znajdujących się zarówno po południowej jak i północnej stronie tej drogi wraz z uzupełnieniem miejsc postojowych, remont chodnika biegnącego przy budynku Westerplatte 15 wzdłuż tej drogi, oraz remont chodnika położonego przy ul. 16 Pułku Piechoty, biegnącego po północno-wschodniej stronie tej ulicy, na odcinku ok. 90 m w ciągu pieszo-rowerowym biegnącym od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Nowodąbrowskiej.

 1.  

Remont trzech parkingów na os. Zielonym

Kwota: 500.000 zł

Remont istniejących parkingów na Os. Zielonym.

 1. Parking nr 1 zlokalizowany pomiędzy Al. JP II a blokiem nr 1 i 2.

 2. Parking nr 2 zlokalizowany pomiędzy Al. JP II a blokiem nr 3.

 3. Parking nr 3 zlokalizowany pomiędzy Al. JP II a blokiem nr 7 i 4.

 1.  

„W trosce o tarnowskie serca”

Kwota: 162.000 zł

Zakup specjalistycznego sprzętu ratunkowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa oraz osób odwiedzających miasto. Projekt przewiduje zakup oraz montaż 11 szt. automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz zakup terenowego pojazdu ratowniczego

typu ATV wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym niesienie pomocy w terenie o utrudnionym dojeździe, a także w każdych warunkach atmosferycznych. Rozlokowanie urządzeń AED w przestrzeni publicznej znacząco wpłynęłoby na ogólną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz odwiedzających go turystów. Zatrzymanie krążenia jest przyczyną 60% zgonów. Badania dowodzą, że prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z użyciem AED w ciągu 3-4 minut od zatrzymania krążenia dają szansę przywrócenia krążenia na poziomie 75-85%. Do wykorzystania urządzenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, po uruchomieniu urządzenie wydaje polecenia dotyczące postępowania w danej sytuacji. Główną ideą projektu jest:

1. Zwiększenie ogólnego poczucia bezpieczeństwa Tarnowian, a także osób odwiedzające miasto Tarnów poprzez montaż automatycznych defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej miasta.
2. Poprawa mobilności podczas działań ratowniczych oraz zabezpieczeń medycznych wydarzeń odbywających się na terenie miasta poprzez zakup pojazdu typu ATV.
3. Prowadzenie prelekcji i pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów AED.

 1. Zwiększenie świadomości mieszkańców Tarnowa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 1.  

Przebudowa ul. Marii Kotulskiej
w Tarnowie wraz
z budową kanalizacji deszczowej

Kwota: 400.000 zł

Przebudowa ul. Marii Kotulskiej w Tarnowie.

Przygotować skrócony projekt budowlany planowanej przebudowy.

Dokonać zgłoszenia planowanych robót do administracji architektoniczno – budowlanej.

Wykonać odwodnienie opadowe – zbudować kolektor deszczowy, studnie rewizyjne (3 sztuki) oraz wpusty uliczne wraz z przykanalikami (4 sztuki).

Kanalizacja zostanie włączona do ul. Zamkowej.

Wykonać istniejące zjazdy z kostki betonowej.

Wykonać podbudowę drogi oraz położyć warstwy bitumiczne.

Po obu stronach jezdni zabezpieczyć krawężnikami.

Wykonać chodnik po południowej stronie jezdni.

 1.  

„Emilka” wraca. Sport
i rekreacja

Kwota: 480.000 zł

1. Tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych: Infrastruktura czasu wolnego może być zlokalizowana na terenie obszaru rewitalizacji. Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wrosłego od kilkudziesięciu lat w tkankę miasta, na styku Starówki i Piaskówki wpłynie na rozwój aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców, zyskując jednocześnie walor estetyczny.

2. Dotychczasowe boisko wielofunkcyjne staje się niewystarczające ze względu na potrzeby mieszkańców i placówek oświatowych w okolicy. Ponad 2300 uczniów szkół (m.in. ZSB, ZST – Z, SP nr 24, SSP nr 2, V LO, VII LO) korzysta codziennie z boiska, ponadto ok 120 osób codziennie użytkuje boisko – rekreacja i uprawiania sportu (piłka nożna, ręczna, koszykówka). Obiekt sąsiaduje ze skate parkiem (deskorolki, wrotki, rowery).

3. Modernizacja drugiego z obiektów „Emilki”, który dotąd służył jako tor dla modeli samochodów (kilkadziesiąt lat) wskazujemy jako konieczny do rewitalizacji, modernizacji i zmiany funkcji, wynikającej z oczekiwań mieszkańców, dzieci i młodzieży i ich zainteresowań.

4. Wskazujemy na konieczny remont boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa) ze względu na jej degradację, związaną z eksploatacją.

5. Jest to praktycznie jedyny tego typu obiekt w centrum miasta, o pow. 4 000 m.kw., dostępny 7 dni w tygodniu, w godz.: 8 – 22, ogrodzony, oświetlony i przygotowany na organizację imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Szacujemy, że z projektowego obszaru „Emilki” korzysta dziś 21 600 osób rocznie, poza szkołami i placówkami. Rewitalizacja terenu znakomicie uzupełniałaby ofertę zmodernizowanego Parku Strzeleckiego, co przyczynia się do zwiększenia komfortu mieszkańców, a poprawa standardu obiektów wpłynie na częstsze ich użytkowanie.

6. Dodatkowo PM realizuje cykliczne wydarzenia edukacyjne, integracyjne, artystyczne i sportowe tj. plenerowe imprezy dla wychowanków i mieszkańców, we współpracy z Radą Osiedla „Starówka” i innymi partnerami społecznymi.

 1.  

Doposażenie wypożyczalni przy tarnowskich lodowiskach

Kwota: 100.000 zł

Z tarnowskich lodowisk korzysta corocznie znaczna ilość małych dzieci. Na wyposażeniu lodowisk brakuje małych rozmiarów łyżew, kasków oraz elementów ułatwiających naukę jazdy przez dzieci (chodzików). Konieczne staje się dla rodziców, którzy nie jeżdżą na łyżwach a chcą swoje dzieci tej jazdy nauczyć wchodzenie na taflę lodu w butach i prowadzenie dzieci za rękę co jest dla nich niebezpieczne. Zakup atestowanych chodzików w kształcie kolorowych zwierzątek (pingwiny, foki, niedźwiadki itp.) umożliwi dzieciom bezpieczną naukę jazdy na łyżwach. Urządzenia mają formę chodzika i są wyposażone w uchwyty po obu stronach tak, aby dzieci mogły mocno i stabilnie trzymać się podczas samodzielnej jazdy. Dziecko pcha pingwina ucząc się prawidłowej postawy. Chodziki posiadają różną wagę, dostosowaną do wieku i gabarytów dzieci. Zakup małych rozmiarów łyżew dostosowanych dla najmłodszych dzieci (2-5 lat) oraz kasków w odpowiednich dla dzieci rozmiarach poszerzy wachlarz oferowanych przez lodowiska usług i wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności. Posiadanie takiego sprzętu w znacznym stopniu uatrakcyjni ofertę tarnowskich lodowisk, pozwoli na korzystanie z nich najmłodszym mieszkańcom Tarnowa i na pewno wpłynie na zwiększenie ilości osób korzystających z oferty lodowisk. Koszt jednego chodzika, który jest dopuszczony do użytkowania w wypożyczalniach kształtuje się na poziomie ok. 1.500 zł. Za kwotę 30.000 zł można będzie zakupić 20 takich chodzików – po 10 dla każdego lodowiska. Za pozostałą kwotę tj. 70.000 złotych zakupione zostaną łyżwy i kaski na wyposażenie obu wypożyczalni sprzętu przy lodowiskach. Idealne byłoby również wprowadzenie osobnej tercji dla osób uczących się jeździć (np. 1x dziennie), ale takie rozwiązanie leży już w gestii TOSiR-u jako gospodarza obiektów.

 1.  

Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnych – 2020

Kwota: 400.000 zł

Celem projektu jest podtrzymywanie aktywności społecznej i fizycznej osób starszych poprzez wsparcie działalności i rozwój oferty czterech fizycznych Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej (MCAS), oraz jednego Mobilnego Centrum Aktywności Senioralnej (MCAS), które będą oferować atrakcyjne zajęcia dla osób starszych wraz z aktywizacją międzypokoleniową i rodzinną. MCASy prowadzone przez NGO zlokalizowane będą blisko osiedli zamieszkiwanych przez osoby starsze. Proponowane lokalizacje usytuowania MCAS pokrywają swym zasięgiem obszar całego miasta:

Tarnów – Zachód,

Tarnów – Centrum,

Tarnów – Północ,

Tarnów – Wschód.

Scentralizowanie i ujednolicenie oferty w ramach MCAS umożliwi dogodny dostęp do oferowanych zajęć seniorom z różnych części miasta. Jednakże, jak pokazuje zdobyte doświadczenie potrzebnym zadaniem jest działalność piątego Mobilnego Centrum Aktywności Senioralnej, które obszarem swojego działania objęłoby tereny, które nie mogą zostać do końca pokryte przez zasięg fizycznych centrów, lub też miejsca w których spotykają się seniorzy, jednakże nie posiadają środków na realizację warsztatów aktywizujących.

W każdym MCAS, również mobilnym organizowane będą różnorodne formy aktywizacji tj. zajęcia fitness, nordic walking, wykłady z zakresu profilaktyki zdrowia, warsztaty komputerowe, zajęcia usprawniające z fizjoterapeutą, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady, prelekcje tematyczne, warsztaty językowe, warsztaty gry na instrumencie, warsztaty tańca oraz warsztaty zgodne z potrzebami i zainteresowaniami seniorów i rodzin.

Centra będą nawiązywać współpracę z funkcjonującymi już w mieście Klubami Seniora, Uniwersytetami Trzeciego Wieku i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów.

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie obywateli miasta, niewątpliwie przyczyni się do wsparcia aktywnego starzenia się członków naszej społeczności i wzmocnienia ich potencjału rozwojowego.

 1.  

Prowadzenie Klubu zdrowej mamy i dziecka 2020

Kwota: 130.000 zł

Klub zdrowej Mamy i dziecka

Celem projektu jest szerzenie świadomości wśród kobiet dotyczącej profilaktyki zdrowia po ciąży, powrotu do dobrej kondycji psychofizycznej, w tym RMB (rozejścia mięśnia prostego brzucha), szerzenie świadomości rodziców dotyczącej obserwacji, badania oraz rehabilitacji dzieci z trudnościami rozwojowymi w wieku od 0-15 r. ż., a także możliwości wspierania rozwoju dzieci w oparciu o różnego rodzaju aktywności fizyczne, które w bezpośredni sposób przekładają się na zdolność uczenia się i harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka.

Klub będzie oferował atrakcyjne zajęcia dla mam oraz dzieci. Planowane są zajęcia indywidualne i grupowe, w zależności od potrzeb osób zgłaszających się do projektu. Proponowana lokalizacja będzie znajdowała się blisko centrum miasta, wraz z dogodnym parkingiem. Lokal będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ofercie klubu znajdą się zajęcia fitness, fitness z dziećmi, gimnastyki korekcyjne, zajęcia na sali SI (integracja sensoryczna/bilateralna), sensoplastyka, konsultacje fizjoterapeutyczne, osteopatyczne, i logopedyczne, fizjoterapia pulmonologiczna, ćwiczenia oddechowe dla dzieci z astmą, a także prelekcje tematyczne. Zostanie również stworzona aplikacja z ćwiczeniami dla Mam i dzieci.

Klub będzie miejscem integracji, będzie również współpracował z innymi specjalistami w dziedzinie rozwoju dzieci.

Projekt odpowiada na istniejące zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi wśród obywateli miasta Tarnowa. Stanowi uzupełnienie niszy w tym zakresie, zapewni wsparcie i wzmocnienie kompetencji rodziców w aspekcie wspierania prawidłowego rozwoju dzieci w naszym mieście, jak również będzie ważnym centrum promocji zdrowia i aktywnego stylu życia tarnowskich rodzin.

 1.  

Remont ogólnodostępnego boiska przy SP 14

Kwota: 220.000 zł

Otwarcie boiska odbyło się 20 listopada 2008 r. Jest to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni pokrytej sztuczną trawą o wymiarach nawierzchni 18,50×37,00 m. Boisko służy do gry w piłkę nożną, tenis ziemny, siatkówkę, koszykówkę, minikoszykówkę, piłkę ręczną.

Obecnie po ponad 10 latach eksploatacji nawierzchnia z trawy syntetycznej uległa znacznemu zużyciu.

Remont przedmiotowego zadania obejmuje:

 1. Demontaż istniejącej nawierzchni.

 2. Sprawdzenie i udrożnienie  istniejącego odwodnienia.

 3. Ułożenie nowej nawierzchni o parametrach nie gorszych jak dotychczasowe. Parametry obecnej nawierzchni:

  trawa dekoracyjna, odpowiednia do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i tenisa

  niepalność: tak,

  skład włókna: 100% polietylen,

  wysokość całkowita: 21mm,

  wysokość przędzy: 18 mm (+-5%),

  wypełnienie: piasek kwarcowy,

  gęstość trawy: 24.100 kępki/m2

  ilość piasku: 15 kg/ m2,

  średnica otworów odwadniających: 5 mm

  wysokość wypełnienia: 16mm,

  ilość otworów: 50/ m2

  kolor: ciemna zieleń lub zieleń oliwkowa

 4. Remont ogrodzenia z jego zawyżeniem wokół całej murawy z zastosowaniem  piłko chwytów.

 5. Odmalowanie bramek, naniesienie oznakowań murawy boiska, regeneracja obrzeża trawiastego

 6. Serwisowanie nawierzchni syntetycznej w okresie udzielonej gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni.

Od początku powstania boisko jest ogólnodostępne i służy zarówno uczniom Szkoły Podstawowej nr 14, jak i młodzieży całej dzielnicy Krzyż i mieszkańcom miasta Tarnowa. Wykorzystywane jest każdego dnia również w soboty i niedziele praktycznie w ciągu całego roku. Boisko funkcjonuje ponad 10 lat i stało się integralnym elementem infrastruktury dzielnicy Krzyż. Jego zamknięcie ze względu na całkowite zużycie nawierzchni byłoby niepowetowaną stratą dla naszej społeczności.

 1.  

Zakończenie działania „Rodzinna strefa rekreacji na oś. Nauczycielskim”

Kwota: 240.000 zł

Zakończenie realizacji projektu „Rodzinna strefa rekreacji na Os. Nauczycielskim” poprzez wykonanie strefy fitness, zestawu sprawnościowego workout oraz wyposażenie strefy wypoczynku w stolik do gry w szachy, chińczyka i stół do tenisa stołowego. Oprócz wyposażenia placu zabaw zagospodarowanie otoczenia na działce nr 111/15 (teren z tyłu za placem zabaw) przeznaczonej przez Urząd Miasta Tarnowa na rekreację poprzez wykonanie niezbędnej wycinki, wyznaczenie ścieżek, nasadzeń, aby teren w całości mógł służyć mieszkańcom.

 1.  

Legionistom cześć i chwała! Rewitalizacja nagrobków tarnowskich legionistów spoczywających w kwaterze zasłużonych, opracowanie i wykonanie audioprzewodnika po Starym Cmentarzu w Tarnowie ze szczególnym uwzględnieniem wkładu mieszkańców Tarnowa w odzyskanie niepodległości

Kwota: 100.000 zł

Stary Cmentarz w Tarnowie to obiekt zabytkowy. Znajdują się tu miejsca spoczynku wielu sławnych ludzi. Jako mieszkańcy miasta powinniśmy dbać o spuściznę, którą nam pozostawili. Pamiętać o nich i tę pamięć utrwalać, między innymi dbając o ich groby. Mając na uwadze minioną rocznicę stulecia odzyskania niepodległości, proponujemy zrewitalizować nagrobki legionistów, które znajdują się w kwaterze zasłużonych na Starym Cmentarzu.

Audioprzewodnik – projekt wykonany byłby dwutorowo. Po pierwsze – standardowe urządzenie, które widujemy często w muzeach, ze słuchawkami i panelem numerycznym, na którym wybieramy rozdział według oznaczenia przy danym grobie (oznaczenia grobów, przy których działać będzie usługa audioprzewodnika, będą musiały być skonsultowane z konserwatorem zabytków). Dodatkowo dostępna będzie aplikacja na najbardziej popularne systemu telefonów, czyli iOS i Android, po zainstalowaniu której użytkownik miałby dostęp do tych samych co w zwykłym urządzeniu tekstów.

 1.  

Ogród włoski w Parku Sanguszków

Kwota: 500.000 zł

Ogród włoski to kolejny etap rewitalizacji z cyklu Park Sanguszków Nowy Blask. Projekt dotyczy stworzenia ogrodu włoskiego od strony południowej Parku Sanguszków. Przy okazji projektowania fontanny powstał przepiękny projekt zagospodarowania parku w stylu włoskim. Wszystko w nawiązaniu do dawnego wyglądu renesansowego ogrodu włoskiego, który istniał za czasów panowania Sanguszków w Gumniskach. Projekt inspirowany jest projektem i wizualizacją mgr inż. arch. Bogusława Niemca. Wizualizacje pochodzą z ze strony BIP Urzędu Miasta (załącznik do formularza) (źródło: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1486272,
przebudowa-fontanny-w-parku-sanguszkow-wtarnowie.html). Projekt oprócz zieleni zakłada również wyposażenie w ławki oraz kosze na śmieci. Kolejnym ważnym etapem będzie oświetlenie południowej części Parku Sanguszków wokół fontanny.

 1.  

Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej dla dużych i małych mieszkańców miasta

Kwota: 345.427 zł

(Miejsce realizacji zadania: ul. Promienna 13, Tarnów)

Realizacja planowanego zadania obejmować będzie rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Tarnowie. Zadanie zrealizowane zostanie na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta.

W ramach projektu wykonana zostanie infrastruktura kina letniego. Scena z zadaszeniem wykorzystywana będzie jako kino letnie dla mieszkańców miasta jak również jako scena do realizacji wydarzeń kulturalnych i muzycznych. Dodatkowo przy scenie kina letniego wykonana zostanie infrastruktura sportowa w postaci plenerowej siłowni dla dzieci i dorosłych, a także wyposażony zostanie plac zabaw dla dzieci odwiedzających kino letnie, czy organizowane wydarzenia kulturalne. Na terenie osiedla Jasna, jednego z największych w Tarnowie, nie miejsca spełniającego podobne zadania. Całość tworzyć będzie pełen kompleks pozwalający każdemu mieszkańcowi spędzić wolny czas.

W ramach wykonania zadania zrealizowane zostanie:

– postawienie zadaszonej sceny wraz z ścianą do montażu telebimu do projekcji video w ramach oferty kulturalnej: kino letnie w kwocie 100 000,00 zł,

– infrastruktura kina letniego oraz zaplecza świetlno-dźwiękowego sceny: zakup wyposażenia audio wizualnego oraz nagłośnieniowego w kwocie 98 050,00 zł,

– montaż ławeczek przy scenie (widownia) w kwocie 17 970,00 zł,

– montaż urządzeń w ramach siłowni plenerowej w kwocie ogółem 27 929,00 zł,

– montaż urządzeń placu zabaw wraz z elementami międzypokoleniowych gier rodzinnych w kwocie 101 478,00 zł.

Jest to terenem ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Takiego miejsca na naszym osiedlu wyraźnie brakuje. Dowodzi tego wywiad z mieszkańcami do których można zaliczyć: rodziców, dzieci i seniorów. Realizacja projektu wkomponowana zostanie w pięknym terenie zieleni miejskiej. Zieleń ta będzie wspaniałą okazją do bliskości z przyrodą i naturalnym środowisku.

 1.  

Remonty strusińskie

Kwota: 500.000 zł

1. Remont chodnika przy ul. Kościuszki (od. ul. Pułaskiego do ul. Reymonta) – strona południowa.

Odcinek długości 200 m, szerokość chodnika zmienna 0,80 – 2,30 m. Zakres: wymiana krawężnika z remontem krawędzi jezdni, wymiana nawierzchni chodnika z podbudową, wymiana obrzeży chodnikowych. Szacunkowy koszt 115 000 PLN

2. Remont chodnika przy ul. Kościuszki (od ul. Reymonta do budynku nr 37).

Odcinek długości 125 m, szerokość chodnika zmienna 2,0 – 3,0 m. Zakres: wymiana krawężnika z remontem krawędzi jezdni, wymiana nawierzchni chodnika z podbudową, wymiana obrzeży chodnikowych. Szacunkowy koszt 90 000 PLN

3. Remont chodnika przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą.

Odcinek dł. łącznie 190 m, szer. 1,5 m. Zakres: wymiana krawężnika, wymiana nawierzchni z podbudową, wymiana obrzeży chodnikowych przy bloku nr 37 ul. Rolnicza. Szacunkowy koszt 120 000 PLN

4. Remont chodnika przy ul. Pułaskiego (na wysokości budynków 31-39).

Odcinek dł. 120 m, szerokość chodnika 2,5 m. Zakres: wymiana krawężnika, wymiana nawierzchni wraz z podbudową. Szacunkowy koszt 95 000 PLN

 1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego w nowe urządzenia dla dzieci i stanowiska siłowni plenerowej. Szacunkowy koszt 80 000 PLN

 1.  

Ożywiamy Starówkę

Kwota: 500.000 zł

Celem zgłaszanego projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców, środowisk twórczych, rzemieślniczych oraz lokalnych przedsiębiorców, aby swoim udziałem w proponowanych inicjatywach i wydarzeniach na tarnowskiej Starówce, współtworzyli obraz miasta aktywnego, tętniącego życiem, otwartego, przyjaznego i co najważniejsze, miasta atrakcyjnego dla mieszkańców oraz dla odwiedzających Tarnów gości. W ramach projektu proponujemy zakup 14 drewnianych stylowych, mobilnych straganów handlowych, które będą służyć lokalnym artystom, mieszkańcom i przedsiębiorcom chętnym do udziału w organizowanych regularnie (przynajmniej dwa razy w miesiącu ) targach, prezentacjach i wymianach swoich wyrobów. W ustalonym dniu miesiąca, do korzystania ze straganów zapraszani będą również mieszkańcy tworzący amatorskie rękodzieło w domowych warunkach. Uczniowie szkół mogliby wystawiać swoje prace, a tarnowskie mamy mogłyby organizować wymianę ubrań, zabawek czy domowych roślin ozdobnych. Stragany będą przywożone na koszt organizatora planowanego wydarzenia. Częścią projektu jest również budowa (zakup i montaż) 3 lub 4 parkletów, z których dwa lub trzy zostałyby zainstalowane na ul. Wałowej, a jeden u zbiegu ul. Wekslarskiej i Bramy Pilzneńskiej. Oprócz podstawowej funkcji miejsca spotkań i wytchnienia dla spacerowiczów, mogłyby one służyć również jako mini sceny uliczne, dla których prowadzony byłby kalendarz występów artystycznych (muzycznych, stand-upów) uczniów i absolwentów tarnowskich szkół. Projekt Ożywiamy Starówkę zakłada również wsparcie dla wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych organizowanych przez Radę Osiedla Starówka i tarnowskie stowarzyszenia, których statutowymi celami są: edukacja, aktywizacja lokalnej społeczności i wspieranie rozwoju Starówki.

 1.  

Sport, zabawa, rekreacja na Grabówce

Kwota: 300.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 15 znajduje się w centrum osiedla Grabówka. Ze szkolnej infrastruktury sportowej korzysta młodzież i dzieci z blokowisk. Do Szkoły uczęszcza ponad 500 dzieci. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zagospodarowanie ogólnodostępnego nieurządzonego placu Szkoły. Na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowo-gumowej przepuszczalnej dla wody, wykonane zostaną plansze do gier i zabaw połączonych w zestawy dla umożliwienia kreowanie własnych zabaw, ćwiczenia koordynacji ruchowej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i zachęcą do aktywnego, kreatywnego spędzania czasu na zewnątrz. Proponowane gry, np. klasyczne klasy, labirynt, twister, klasy „guziki”, alfabet, szachownica itp. Dodatkowo na nawierzchni zostaną wymalowane linie wyznaczające boisko do mini gier sportowych.

Ruch na świeżym powietrzu korzystnie wpłynie na rozwój siły, szybkości, zwinności, gibkości, wytrzymałości i innych cech motorycznych oraz ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Ponieważ zabawom towarzyszy zaangażowanie emocjonalne i uczuciowe, a w parze z nimi idzie radość i zadowolenie, dzieci będą wypoczęte, odprężone umysłowo, co pozytywnie wpływa na skupienie uwagi i koncentrację. Z obiektów będą korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale przede wszystkim okoliczni mieszkańcy.

 1.  

Boisko wielofunkcyjne – Oś. Jasna

Kwota: 385.000 zł

Postulowana przestrzeń rekreacyjno-sportowa ma się składać z następujących obiektów:

1.boisko wielofunkcyjne osiatkowane wg p.n.

2.ławek – 10 sztuk

3.koszy na śmieci odpornych na wandalizm – 10 sztuk

4.chodnika łączącego parkingi i boisko wielofunkcyjne

5.oswietlenia ciągu pieszego oraz boiska

6.nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż chodnika i parkingów

Ławki i kosze na śmieci powinny znaleźć się w ciągu ścieżki biegnącej przez środek skweru. Na terenie osiedla Jasna brakuje ogólnodostępnych dla mieszkańców, a w szczególności nieodpłatnych, urządzeń rekreacyjnych. Na terenie Osiedla niewiele jest także komercyjnych instytucji i instalacji, umożliwiających uprawianie sportu amatorskiego. Coraz więcej mieszkańców osiedla zainteresowanych jest aktywnością ruchową i spędzeniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Na osiedlu zwiększyła się znacząca liczba młodych, aktywnych mieszkańców w tym również dzieci. Seniorzy coraz częściej wyrażają chęć aktywnego spędzenia wolnego czasu, w związku z czym zrzeszają się w klubach seniora, prowadzonych przez stowarzyszenia, Radę Osiedla, parafie itp. Beneficjentami projektu byliby mieszkańcy ze wszystkich grup wiekowych. W wyniku konsultacji z Radą Osiedla ustalono, że teren jest wykorzystywany przez wiele osób mieszkających na tym osiedlu, należy zbudować boisko wielofunkcyjne a nie jedynie remontować zdewastowane boisko do siatkówki. Na tym terenie można się zmieścić jeden tego typ obiektu, ponieważ powinna pozostać wolna przestrzeń na spotkania plenerowe. Szczegółowe zagospodarowanie terenu zostanie ustalone na etapie realizacji projektu.

 1.  

Boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni i lodowisko „Terlikówka”

Kwota: 500.000 zł

„Boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni i lodowisko Terlikówka” będzie to obiekt spełniający kilka funkcji. Głównym założeniem jest powstanie boiska do piłki nożnej, a w okresie zimowym wykorzystanie tej samej powierzchni na lodowisko oraz boisko do hokeja. Boisko do piłki nożnej wykonane ze sztucznej nawierzchni, jak np. sztuczna trawa. Boisko może być wykonane na podbudowie tłuczniowej lub betonowej. Boiska wykonane ze sztucznych nawierzchni sportowych są bezpieczne i zapewniają użytkownikom komfort gry. Dzięki sprężystemu podłożu znacznie zmniejsza się ryzyko powstawania urazów oraz kontuzji, natomiast wszelkie walory trawy naturalnej, takie jak wykonywanie poślizgów czy nagłych zwrotów zostają zachowane. Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk, nadaje się im jeszcze odpowiednią trwałość i wytrzymałość poprzez odpowiednią ilość piasku kwarcowego lub w przypadku traw III generacji – piasku oraz gumowego granulatu wcieranego pomiędzy źdźbła. Natomiast w okresie zimowym obiekt ten można wykorzystać na największe lodowisko w Tarnowie w idealnym, bardzo dostępnym miejscu, zarówno dla mieszkańców Tarnowa, jak i mieszkańców Osiedla Nr 6 Gumniska-Zabłocie oraz uczniów pobliskich szkół (ponad 1000 uczniów), którzy nie posiadają własnych sal gimnastycznych. Obiekt ten również może służyć przebywającym na rehabilitacji w „Słonecznym Wzgórzu”. Boisko będzie również wykorzystywane do organizowania na nim różnego rodzaju imprez plenerowych i turniejów sportowych. Wzdłuż linii boiska, 5-cio rzędowe trybuny dla kibiców. Ogrodzenie/mocne piłkołapy/. Przy obiekcie parking do 10 samochodów, 3 toalety.

 1.  

Remont i modernizacja biblioteki przy ul. Klikowskiej 6

Kwota: 450.000 zł

Celem zadania jest przebudowa i termomodernizacja budynku Filii nr 12 MBP. Filia funkcjonuje ponad 40 lat. Każdego roku zarejestrowanych jest tutaj ponad 1600 czytelników, a roczna liczba odwiedzin przekracza 15000. Od połowy lat 90-tych specjalizuje się w obsłudze osób niewidomych i słabowidzących. Posiada bogaty zasób książek, audiobooków na CD, w formatach „czytaka” oraz DAISY, a także na kasetach magnetofonowych. Osoby z dysfunkcją wzroku mają możliwość wypożyczenia „CZYTAKów”, tj. urządzeń do odtwarzania książek w formacie „czytak”. Filia, we współpracy z PZN, prowadzi cykliczne spotkania Klubu Książki Mówionej dla osób słabowidzących. Zapewnia możliwość korzystania z komputerów i Internetu, skanera, ksero, drukarki. Biblioteka została uhonorowana przez PZN tytułem „Przyjaciel Niewidomych” za działalność prowadzoną przez tę filię. Budynek wymaga kompleksowego remontu: jest niedostatecznie zaizolowany, ma miejsce przesączanie wody; ogrzewany jest elektrycznymi piecami, okna są nieszczelne; przebudowy wymagają instalacje wewnątrz budynku, tj. wod-kan i elektryczna; konieczna jest budowa instalacji c.o. i gazowej. Opracowana jest dokumentacja na zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku Filii Nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, ul. Klikowska 6 wraz z przebudową instalacji wod-kan, z budową instalacji c.o. i gazowej oraz remontem pomieszczeń”. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Realizacja zadania pozwoli na poprawę infrastruktury i standardów użytkowania budynku i obniżenie kosztów utrzymania, zwiększy komfort korzystania z placówki. Budynek dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po remoncie będzie możliwe poszerzenia oferty kulturalnej filii. Oprócz spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Mówionej odbywać się będą mogły spotkania literackie, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem książek w alfabecie Braille’a i tyflomap, uwrażliwiające na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku

 1.  

„Boot camp” – obozy naukowe dla maturzystów

Kwota: 250.000 zł

Obozy naukowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Tarnowa to projekt służący organizacji zajęć z zakresu obowiązkowych przedmiotów maturalnych – języka polskiego, angielskiego oraz matematyki, połączonych z warsztatami doskonalącymi umiejętności osobiste jak i interpersonalne, a wszystko to w sprzyjających okolicznościach przyrody, dających możliwość podjęcia szeregu aktywności sportowych. „Boot camp” ma na celu wzmocnienie edukacji maturalnej poprzez intensywne kursy, które pomogą usystematyzować wiedzę i osiągnąć lepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości. Kolejnym celem projektu jest podniesienie kompetencji miękkich, w tym umiejętności efektywnego zarządzania sobą dzięki warsztatom z zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, samomotywacji, kreatywności czy asertywności, dzięki czemu wzmocnione zostaną kompetencje osobiste i interpersonalne młodych ludzi kontynuujących naukę na uczelniach wyższych, jak również tych którzy będą chcieli spróbować swoich sił na rynku pracy. Ponadto taki cykl szkoleń podniesie ich aktywność społeczną i obywatelską. Nauka połączona z aktywnością fizyczną wpływa znacząco na procesy zapamiętywania, polepsza skupienie i samopoczucie, dlatego będzie ona nieodzownym elementem projektu, zakładającego organizację zajęć w ośrodkach pozwalających na aktywne spędzanie czasu. Grupę docelową projektu stanowią młodzi ludzie przygotowujący się do egzaminu dojrzałości w 2020 oraz 2021 roku. Projekt będzie realizowany w postaci 5 weekendowych zjazdów, dla dwóch grup 50-osobowych w I oraz II półroczu 2020 roku.

 1.  

Ścieżka Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 8

Kwota:101.000 zł

Na zielonym terenie wokół Przedszkola nr 8 chcemy stworzyć ogólnodostępną, edukacyjną Ścieżkę Doświadczeń składającą się z 10 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Dodatkowo posadzimy tuje. W skład Ścieżki Doświadczeń wejdą: koło optyczne w wersji napędzanej korbką, panel muzyczny, film animowany, eko-memory, panel sensoryczny, rury deszczowe, ściana do pisania. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania eksponatu. Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do mądrej zabawy na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji społecznej, chcielibyśmy stworzyć kreatywną, innowacyjną przestrzeń zieloną nie tylko dla podopiecznych naszego przedszkola, ale również dla mieszkańców. Wybrane urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzież zgłębią tajniki nauki. Przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale również rodzinną atrakcją turystyczną miasta.

Opis urządzeń:

a) rury deszczowe (przechylanie tarczy powoduje przesypywanie się elementów ukrytych w środku. Odgłos, jaki wydobywa się z rur, imituje dźwięk spadających kropel deszczu),

b) panel muzyczny (urządzenie muzyczne, pozwalającą na grę całego zespołu),

c) eko- memory (narzędzie do ćwiczenia pamięci wzrokowej, a także poznania różnych ciekawostek z zakresu przyrody),

d) koło optyczne z korbką (kręcąc kołem można poddać się ciekawemu złudzeniu optycznemu),

e) film animowany (po wprawieniu w ruch cylindra można zaobserwować zasadę tworzenia animacji poklatkowej),

f) ściana do pisania (urządzenie sensoryczne, które rozwija wiele umiejętności: precyzję, małą motorykę, wrażliwość, estetykę. Dzięki swoim gabarytom i przezroczystej konstrukcji pozwala na naukę współpracy w grupie i budowanie więzi społecznych),

g) panel sensoryczny (uczy kształtów i kolorów, można się przekonać w jaki sposób różnokolorowe szkła zmieniają wygląd przedmiotów i natury).

 1.  

Błękitny Orlik 2020 – etap I

Kwota: 500.000 zł

Boisko o sztucznej nawierzchni trzeciej lub czwartej generacji spełniające wymogi licencyjne PZPN do rozgrywania meczów w kategorii Junior D (młodzik), czyli o wymiarach 75-70 m x 54 m wraz z oświetleniem. Boisko ze sztuczną nawierzchnią znajdować będzie się przy nowo wybudowanym Stadionie im. Emiliana Wzorka przy ul. Piłsudskiego 32. Teren projektowanego boiska jest niezwykle popularny od wielu lat wśród Tarnowian jako publiczna przestrzeń do wypoczynku i czynnego uprawiania sportu. Odbiorcy projektu: wszystkie grupy wiekowe (dzieci, młodzież, dorośli) Realizacja projektu pozwoli na całoroczne korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią bez względu na warunki atmosferyczne. Obiekt mógłby być wykorzystywany od godz. 6.00 do 22.00 zapewniając w ten sposób znacznie większą ilość osób korzystających a tym samym podnosząc poziom zdrowia mieszkańców Tarnowa. Efektem realizacji projektu będą:

– stworzenie dobrych warunków do uprawiania sportu amatorskiego i zawodowego, rekreacji i wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych,

– zwiększenie ilości osób mogących korzystać w miesiącach jesiennych, zimowych i wiosennych z terenów rekreacyjnych i sportowych, odciążenie w ten sposób nielicznych obiektów halowych,

– podniesienie jakości treningów dzieci, młodzieży i seniorów ze względu na prowadzenie ich w przestrzeni odpowiadającej sportom plenerowym.

W I etapie zakłada się wykonanie prac o łącznej wartości nie przekraczającej 500 tysięcy złotych.

Baner

Reklamy i banery wyborcze na portalu Tarnów.in - tel. 509 - 105 -880, kontakt@tarnow.in
Kontynuuj czytanie
1 Komentarz

1 Komentarz

 1. joker

  12 czerwca 2019 w 02:37

  To jakaś lista wałów. Większość jak widać wymaga równej kwoty 500tys czy 100tys. Jak oni to policzyli ?

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama Baner
Reklama

Facebook

Copyright © 2019 Tarnów.in. Wydawca: Tarnów.in sp. z o.o. Redakcja: ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów; tel.: 792-712-358; e-mail: kontakt@tarnow.in; www.tarnow.in. W sprawie reklamy: tel. 883 – 787 – 652; 883 – 787 -656; 608 – 485 -020; e-mail: kontakt@tarnow.in.