Połącz się z nami

Inf. lokalne

Tarnów: Komisja Rewizyjna za nieudzieleniem absolutorium prezydentowi

Opublikowano

dokładnie

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnowa jej przewodniczący Dawid Solak złożył wniosek o nieudzielenie absolutorium prezydentowi Romanowi Ciepieli za wykonanie budżetu w 2018 r. Wniosek został zaakceptowany mimo, że w komisji jest 5 radnych (większość) z Koalicji Obywatelskiej i Naszego Miasta Tarnowa.

Jak do tego doszło?

Za wnioskiem zagłosowali radni opozycyjni PiS: Dawid Solak, Józef Gancarz oraz… „koalicjanci”: Piotr Górnikiewicz i Grażyna Barwacz z Naszego Miasta Tarnowa. Przeciwko byli Sebastian Stepek i Kinga Klepacka z Koalicji Obywatelskiej. Na posiedzeniu komisji zabrakło Krystyny Mierzejewskiej i – według radnych – to była główna przyczyny niekorzystnego głosowania dla prezydenta.

Radni z NMT chcieli wstrzymać się od głosu. Wynik głosowania byłby wtedy 2 – 2. Radna na głosowanie nie dojechała, a ponieważ komisja musiała podjąć decyzję to Piotr Górnikiewicz i Grażyna Barwacz zdecydowali, że zagłosują za przyjęciem wniosku.

Zagłosowaliśmy ostatecznie z wnioskiem bo nasze wątpliwości budzi duża ilość niezrealizowanych inwestycji i ich opóźnienia. Niepokojący jest też rekordowy w historii miasta deficyt. Bez wątpienia potrzebny byłby audyt renomowanej zewnętrznej firmy, który wskazałby właściwą strategię miasta na najbliższe lata. Opinia RIO wskaże czy nasze wątpliwości były uzasadnione” – mówi Piotr Górnikiewicz.

Dawid Solak z PiS uważa, że „osoba odpowiedzialna za finanse Tarnowa okazała się być nieodpowiedzialna. Miasto będzie miało prawie pół miliarda złotych długu. Wiele inwestycji nie zostało zrealizowanych i przeniesionych. Prezydent mógł wiele środków pozyskać z zewnątrz i zmniejszyłoby się zadłużenie”. Zdaniem radnego prezydent był w tym zakresie nieskuteczny.

Radni będą głosować za udzieleniem absolutorium prezydentowi Romanowi Ciepieli na najbliższej, czerwcowej sesji. Jeśli okaże się, że „porozumienie koalicyjno-programowe” pomiędzy Koalicją Obywatelską i Naszym Miastem Tarnów jest tylko „na papierze” to prezydent absolutorium nie otrzyma. Po raz kolejny.

W poprzednich latach brak absolutorium nie kończył się dla prezydenta żadnymi konsekwencjami. W tej, pięcioletniej kadencji, w razie nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, Rada Miast będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania.

Nic więc dziwnego, że decyzja Komisji Rewizyjnej spotkała się z szybką reakcją prezydenta Ciepieli.

– Radni, dokonując oceny formalnej budżetu i działań władz miejskich, często, niestety, nie biorą pod uwagę faktów, realiów i rzeczywistych uwarunkowań, ale kierują się nieczytelnymi i nieobiektywnymi kryteriami, również politycznymi, a bywa, że i osobistymi. Tak przecież było przez cztery lata poprzedniej kadencji, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu, a zdominowana przez PiS rada z uporem godnym lepszej sprawy nie udzielała prezydentowi absolutorium. Dlaczego? Argumentację sprowadzić można do stwierdzenia”: „bo nie!” – uważa Romana Ciepiela.

Sesja absolutoryjna odbędzie się 19 czerwca. Głosowanie poprzedzi debata o stanie miasta na podstawie przygotowanego przez UM raportu za 2018 roku (raport dostępny jest tu)

Jakub Kwaśny, przewodniczący Rady Miejskiej, zaprasza wszystkich do udziału w tej sesji. W debacie – zgodnie z ustawą – mogą brać udział również mieszkańcy.

Baner

Reklamy i banery wyborcze na portalu Tarnów.in - tel. 509 - 105 -880, kontakt@tarnow.in
Kontynuuj czytanie
1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Ad

    14 czerwca 2019 w 08:31

    Dawid Solak to taki młody chłopocek z Łęgu Tarnowskiego ? czy się mylę?

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Reklama Baner
Reklama

Facebook

Copyright © 2019 Tarnów.in. Wydawca: Tarnów.in sp. z o.o. Redakcja: ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów; tel.: 792-712-358; e-mail: kontakt@tarnow.in; www.tarnow.in. W sprawie reklamy: tel. 883 – 787 – 652; 883 – 787 -656; 608 – 485 -020; e-mail: kontakt@tarnow.in.